Lale ALLAHVERDİYEVA

WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.06.19

Azerbaycan/Bakü’de doğdu. 2014 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun
oldu. 2017 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ‘’Ergenlerin Evden Kaçma
Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Azerbaycan /Bakü Örneği’’ adlı tez konusuyla yüksek lisansını
tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da,  Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. ‘’Karpman’ın Drama Üçgeninde
Şiddet Mağduru Kadınların Yeri ve Yetiştirilme Dinamikleri’’ doktora tez konusunu çalışmaktadır.
Çok sayıda kongre, sempozyum ve workshoplara katılmıştır.
Mesleki  Deneyim:
 Cinayet İşlemiş Çocuk ve Gençler İçin Sosyal Rehabilitasyon  Merkezi, Psikolog-
Danışman, 2012-2014 (18 ay), Bakü\Azerbaycan.
 Üsküdar Belediyesi, “Değer Sensin” Projesi-18 yaş üzerindeki alkol ve madde
bağımlılığı olan gençlerle rehabilitasyon, Psikolog, (2016-2017), İstanbul\Türkiye
 İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi “Üniversite Öğrencilerinin
Gönüllülük algıları, Deneyimleri ve Eğilimleri: İstanbul Örneği” Araştırması,
Araştırmacı Asistan, (2014-2016); ·         İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma
Merkezi “İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili” Araştırması, Araştırmacı 
Asistan, (2015-2017);
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi bünyesindeki Kadın Sığınma
Evi, Psikolog, (2014-devam ediyor);
 Üsküdar Belediyesi Gençlik Yaşam Merkezi, Psikolog, (2015-2017) Alkol ve Madde
bağımlığı olan gençlere psikolojik destek hizmeti.
 Üsküdar Belediyesi bünyesinde kurulan anne ve/veya baba kaybı yaşamış çocuk ve
ergenlerle psikolojik destek merkezinde  yönetici/psikolog, Fevziye Meriç Çocuk Destek
Eğitim Merkezi (2017-devam ediyor). 

Aldığı Eğitimler ve Sertifikalar:
 Zihinsel  Gerilik`li Çoçuklara Psikoloji Yardım
 Genel Psikoterapi
 İntim İlişkilerinin Psikolojisi
 Aile ilişkilerinin psikolojisi
 Aile Psikolojisi
 Klinik Psikoloji
 Nöro Linguistik Programlama
 Psikolojik Eğitim Kursu
 Workshop on Working with Abuse Issues
 Workshop Using Play as a Therapevtic Tool
 Dissosiyatif  Kişilik  Bozukluğu
 DKB Süpervizyon
 I Düzey EMDR (Davranış Bilimleri Enstitüsü)
 Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (devam ediyor)
Çalıştığı Alanlar:
 Alkol ve Madde Bağımlılığı
 Kayıp ve Travma

 Dezavantajlı Gruplarda Davranış Bozuklukları
 Dissosiyatif Kişilik  Bozuklukları (DKB)
 Kişilik bozuklukları
Çalıştığı Profil:  Ergenler ve Yetişkinler
Üye Olduğu Dernek ve Vakıflar :
 Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE)
 Bir Söz Derneği
 Psikoterapi Enstitüsü
 Hipnoz Derneği
İletişim Bilgileri:  Tel: (0553) 146 33 83;   
               E-mail: psixoloq.lale@gmail.com

Name:

Lale ALLAHVERDİYEVA

Kurul:

Kongre Düzenleme Kurulu