Bildiri Gönder

1. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi 

Bildiri göndermek için son tarih: 01.10.2018

Kongrenin Ana Teması

Klinik Hipnoz ve Psikoterapi

SUNUMLARIN TÜRÜ

Panel (90 Dakika):

Panel/sempozyum genellikle 3 konuşmacı ve oturumu yöneten 1 oturum başkanından oluşan resmi bir sunumdur. Her panelde konuşmacıları ve konuları tanıtan, zamanı yöneten ve dinleyicilerin katılımını düzenleyen bir oturum başkanı bulunmalıdır.
Alternatif olarak grup tartışmaları da düzenlenebilir. Bu durumda, oturum başkanı, en az iki farklı konuşmacının katılımının sağlanmasından ve sunumların organize edilmesinden sorumludur; video kayıtları, müzik, sanat çalışmaları ve diğer yazılı veya görsel araçlar da tartışma gruplarında kullanılabilir.
Bireysel Sözlü Sunumlar (20 Dakika):

Bu kategoride, panel içeriğine dahil olmayan araştırmalar, teorik veya klinik sunumlar anlatılmaktadır. Program komitesi uygun görürse bireysel sözlü sunumları panel formatına getirebilir. Yine de bizim önerimiz, bireysel sunumlarınızı, kendi yaklaşımınıza benzer çalışmaları olan meslektaşlarınızı bir araya getirerek panel/sempozyum düzenlemenizdir.
Poster Sunumları:

Posterler, uygulamaların/çalışmaların verilerini içeren görsel materyallerdir. İsteyen katılımcılar, posteri sunan kişi ile bire bir görüşme imkanı bulur. Poster kağıdı, 91×122 cm olmalıdır. Katılımcılara dağıtmak üzere, poster sunumunuzdaki verileri içeren ufak bir özet kağıdı hazırlarsanız birçok katılımcının ilgisini çekecektir.
Atölye Çalışması (90 Dakika):

Atölye çalışmaları, katılımcıların uygulama becerileri geliştirmesi ve uygulama deneyimi kazanmalarını sağlamak amacına yöneliktir. Atölye çalışmasında, katılımcılara konuya genel bakışı sağlayacak bir ‘Özet Şablon’ ve mümkünse yazılı materyalleri verilir. Konferans süresince sınırlı sayıda atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmalarının sürelerinin kısıtlı olması bakımından konunun özetine vurgu yapılması ve bir odak belirlenerek o odak üzerinden gidilmesi oldukça önemlidir.

Bildiri başvurusunda bulunacak olan kişilerin Kongre kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıt için web sitesinde kayıt bağlantısındaki yönergeleri takip ediniz.

http://1.khk2018.hipnoz.com/kayit-2/kayit/