Uz. Dr. Betül Sezgin

betulsezgin

1988 Yılında İstanbul Tıp Fakultesi‘nden mezun oldu. 1992- 1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi aldı. 1997-2011yılları arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 2012 yılında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli olarak devlet sektöründen ayrıldı. 2004 yılında katıldığı Hipnoz Eğitimleri ile birlikte insan psikolojisi ve bedensel hastalıklar arasındaki yakın ilişki ile ilgilenmeye başlamasıyla birlikte psikoterapi ve hipnoz alanındaki eğitimlerine başlamış oldu.
Halen Psikoterapi Enstitüsü Bünyesinde eğitim kadrosunda yer almaktadır. Hipnoz Derneği Başkanlığını yürütmektedir. BAÇED Aile Danışmanlığı kurucu üyesidir.
İlgilendiği alanlar: Bireysel terapi, Ergen, Çocuk ve Aile Sorunları

ALDIĞI PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ
Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programı (Haziran 2006 – Temmuz2010) .Psikoterapi Enstitüsü. Uzm. Dr. Tahir Özakkaş.
Masterson Yaklaşımı Uygulamalı Eğitimi (Süpervizyon ).( Borderline, Narsistik, Şizoid Kişilik Bozuklukları ile derinlemesine çalışma) (Ocak 2010-Nisan 2012). The Masterson Institute USA. William C. Griffith Psychologist-clinical.
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Uygulamalı Eğitim (Süpervizyon) (Time Limeted Dynamic Psychotherapy Süpervision) (2012-2013). Hanna Levenson, phD President, Institute For Training USA.
Sistem Dizimleri-Aile Dizimi Eğitimi ( 2007-2011) .TSDE Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü. Mehmet Zararsızoğlu.

ALDIĞI HİPNOZ EĞİTİMLERİ:

NoroLingustic Hypnotherapy- European & Mıddle Eastern ınstıtute of hypnosıs (2004). RalphWATSON,
Art and science of Neuro- Linguistic Programing. The Internatıonal NLP Traıners Assocıatıon (2004). Ralph WATSON.
Tıbbı Hipnoz Kursu. Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar 1. 10-11 Şubat 2007. Yeditepe üniversitesi- İstanbul
Tıbbı Hipnoz Kursu. Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar 2. 10-11 Mart 2007. Yeditepe üniversitesi- İstanbul.
Tıbbı Hipnoz Kursu. Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar 3. 14-15 Nisan 2007. Yeditepe üniversitesi- İstanbul

KATILDIĞI WORKSHOP VE KONGRELER:
Psikosomatik ve Hipnoz (26-27 Mayıs 2007) . Prof. Dr. Walter BONGARTZ. Psikoterapi ve Hipnoz Derneği- İstanbul.
4 th Internatıonal Medical Hypnosıs congress (26-28 october, 2007-Istanbul)
9. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri 21-23 Eylül 2007.
Masterson Günleri I. (Masterson Approach Workshop) ( 9-10 aralık 2008 ) .The Association Psyhotherapy Institute Istanbul – The Masterson Institute USA .
Masterson Günleri II . (Masterson Approach Conference). (18-21 Haziran 2009 ) . The Masterson Institute USA – Psikoterapi Enstitüsü Turkey.
Masterson Günleri III. Masterson Yaklaşımı’nda Ayırıcı Tanı ve Terapi Teknikleri (18-19 Aralık 2009) . The Masterson Institute ve Psikoterapi Enstitüsü
Masterson Günleri IV.Borderline Kişilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı (Masterson Approach Conference).( 10-13 Haziran 2010) ,The Masterson ınstitude –Psikoterapi Enstitüsü.Istanbul.
Masterson Günleri V. Borderline, Narsissitik ve Şizoid Kişilik Bozukluğuna Masterson Yaklaşımı ( Masterson Approach Congress) (8 – 2011)
Vamık Volkan Günleri I. Psikoanalitik psikoterapilerde olgu sunumuyla Nesne ilşkileri. (18-19-20 Kasım 2009).
Vamık Volkan Günleri II. (01. 08. 2010). Psikoanalitik Psikoterapilerde Nesne İlişkileri. Prof. Dr. Vamık Volkan.
Kernberg Psikanalitik Psikoterapi Günleri I. (16-17 Ekim 2010). Borderline Kişilik Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikoterapi. Prof. Dr. John Clarkin.
Duygu Odaklı Çift Terapisi I. Duygu, Sevgi, Güç Dinamikleri Beceri Eğitimi ;( Emotion-Focused Couples Therapy’ 29 Kasım-05-09 Şubat 2012). Dr Leslie S. Greenberg.
Duygu Odaklı Çift Terapisi II. Duygu, Sevgi, Güç Dinamikleri İleri Beceri Eğitimi (Emotion-Focused Couples Therapy 29 Kasım-2 Aralık 2012). Dr Leslie Greenberg ,Phd. and Full Professor of Psychology, York University, Canada
Bilişsel Davranışçı çift ve Aile Terapisi (01-02 eylül 2012) . Frank Dattilio. ABPP Harvard Tıp fakültesi.
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi I. (Time Limeted Dynamic Psychotherapy Workshop) (09-10 Nisan 2011) .
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi II ((Time Limeted Dynamic Psychotherapy Workshop) (10-11 kasım 2011) . Dr. Hanna Levenson. Levenson Institute For Training USA.
Birleştirilmiş Psikoterapi (Unifıed Psycotherapy Workshop 04-05 Haziran 2011). Jeffrey J. Magnavita , Ph.D., ABPP. Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu- İzmit.
Optimum Denge Modeli. Optımum Balance Model Certıfıcate of Attendance. (9-11 Mart 2012- 16-18 nisan 2012). Tamer Dövücü, Jeffrey K. Zeig Ph. D Director The Milton H. Erricson foundation.
BAÇED. Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası. (24. 03. 2012- 22.04. 2012) . İstanbul
Davranışçı- Bilişsel Çift ve Aile Terapisi Workshop. (Cognitive- Behavior Therapy with couples and Families ) 1-2 Ekim 2012. Frank Dattilio,Ph.D. Psikoterapi Enstitüsü-istanbul

 

 

Name:

Uz. Dr. Betül Sezgin

Kurul:

Bilim Kurulu