Bilgilendirme

4.Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi 

Kongrenin Ana Teması

“Yaralı Kendilik, Travmalar ve Hipnoz” 

DİKKAT! GÖNDERİLEN BİLDİRİ ÖZETİNDE EN AZ 3 KAYNAK  REFERANS OLARAK GÖSTERİLMELİDİR. 

Kongreye özet bildiriler kabul edilmektedir. Bildiri özeti aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır:

BAŞLIK; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

YAZAR(LAR); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tamamı büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.

ÖZET METNİ; Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir. Giriş, Gelişme ve Sonuç bölümlerini kapsayacak şekilde ve 300 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

ÖZET METNİ 300 kelime ile sınırlandırılmıştır; BAŞLIK, YAZAR(LAR), ANAHTAR KELİMELER ve KAZANIMLAR bu sınırlamanın dışındadır.

KAYNAKLAR yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “KAYNAKLAR” listesinde verilmelidir. En az 3 kaynak referans olarak gösterilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER; En az 3, en fazla 7 adet anahtar kelime belirtilmelidir. (Metninizin içeriğini özetleyen bir veya birden fazla kelimenin bir araya gelmesidir).

KAZANIMLAR; Kazanımlar katılımcıların  neyi yapabileceğini, neyi bileceklerini, neyi anlayabileceklerini ifade eder. Katılımcılara aktarılması hedeflenen bilgi, beceri ve deneyimleri ifade eden en az 3 kazanım yazılmalıdır. 

SUNUMLARIN TÜRÜ

Panel (90 Dakika):

Panel/sempozyum genellikle 3 konuşmacı ve oturumu yöneten 1 oturum başkanından oluşan resmi bir sunumdur. Her panelde konuşmacıları ve konuları tanıtan, zamanı yöneten ve dinleyicilerin katılımını düzenleyen bir oturum başkanı bulunmalıdır.
Alternatif olarak grup tartışmaları da düzenlenebilir. Bu durumda, oturum başkanı, en az iki farklı konuşmacının katılımının sağlanmasından ve sunumların organize edilmesinden sorumludur; video kayıtları, müzik, sanat çalışmaları ve diğer yazılı veya görsel araçlar da tartışma gruplarında kullanılabilir.
Bireysel Sözlü Sunumlar (20 Dakika):

Bu kategoride, panel içeriğine dahil olmayan araştırmalar, teorik veya klinik sunumlar anlatılmaktadır. Program komitesi uygun görürse bireysel sözlü sunumları panel formatına getirebilir. Yine de bizim önerimiz, bireysel sunumlarınızı, kendi yaklaşımınıza benzer çalışmaları olan meslektaşlarınızı bir araya getirerek panel/sempozyum düzenlemenizdir.
Poster Sunumları:

Posterler, uygulamaların/çalışmaların verilerini içeren görsel materyallerdir. İsteyen katılımcılar, posteri sunan kişi ile bire bir görüşme imkanı bulur. Poster kağıdı, 91×122 cm olmalıdır. Katılımcılara dağıtmak üzere, poster sunumunuzdaki verileri içeren ufak bir özet kağıdı hazırlarsanız birçok katılımcının ilgisini çekecektir.
Atölye Çalışması (90 Dakika):

Atölye çalışmaları, katılımcıların uygulama becerileri geliştirmesi ve uygulama deneyimi kazanmalarını sağlamak amacına yöneliktir. Atölye çalışmasında, katılımcılara konuya genel bakışı sağlayacak bir ‘Özet Şablon’ ve mümkünse yazılı materyalleri verilir. Konferans süresince sınırlı sayıda atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmalarının sürelerinin kısıtlı olması bakımından konunun özetine vurgu yapılması ve bir odak belirlenerek o odak üzerinden gidilmesi oldukça önemlidir.

Bildiri son gönderim tarihi: 26-27-28 AĞUSTOS 2022’DİR.

Bildiri başvurusunda bulunacak olan kişilerin Kongre kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıt için web sitesinde kayıt bağlantısındaki yönergeleri takip ediniz.